Linh Kiện Máy SL500

Giá cũ: Giá: Liên hệ

Linh kiện máy SL500 là tất cả các linh kiện dùng để thay thế khi máy bơm keo SL500 bị hư hỏng và cần thay thế. Linh kiện máy SL500 bao gồm các linh kiện sau:

  • Chụp đồng
  • Bulong chụp đồng
  • Nắp bơm cao áp
  • Trục nghiên
  • Khóa cố định bánh răng
  • Bơm áp lực
  • Tổ hợp bạc đạn
  • Ốc trục bơm áp lực
  • Trục không răng
  • Trụ bơm áp lự rời

Đọc tiếp