Tin chuyên ngành

Giải pháp chống thấm cho công trình mới xây dựng

Giải pháp chống thấm cho công trình mới xây dựng Thấmlà nguyên nhân làm giảm tuổi thọ công trình, giảm tính thấm mỹ công trình và gây búc xúc cho người sử dụng, vì vậy để tránh hiện tượng thấm xảy ra thì cần quan tâm đặc biệt về biện pháp xử lý khi công trình đang trong giai đoạn xây mới, để mọi người có thể hiểu biết thêm về các biện pháp chống thấm chúng tôi xin đưa ra biện pháp chống thấm cho các hạng mục như Sê nô, Sàn mái, sàn vệ sinh, hồ nước, tường đứng, vách song,...
*/ Đối với hạng mục Sê nô, Sàn mái, Sàn vệ sinh:
1/-  Vệ Sinh bề mặt cần chống thấm.
- Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông.
- Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.
- Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hànhxử lý chống thấm.
2/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông theo các bước sau:
3/- Cán vữa tạo dốc: độ dốc đạt tối thiểu 1%.
- Khi lớp bề mặt Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành cán tạo dốc
4/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt hồ tạo dốc theo các bước sau:
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt vữa tạo dốc.
Chú ý :
-Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dưỡng.
-Khi Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới được đi lại trên đó hoặc lát gạch
*/ Đối với hạng mục Hồ nước:
1/- Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.
-Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông.
-Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.
-Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hành xử lý chống thấm.
2/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông theo các bước sau
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt bêtông.
3/- Tô thành và đáy hồ.
-Khi lớp bề mặt Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành tô hồ.
4/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt vữa tô theo các bước sau
Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.
*/ Đối với hạng mục Tường đứng, Vách song
1/- Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.
-Dùng bay thép cạo sạch phần hồ dư dính trên mặt vữa tô tường.
-Dùng nước rửa sạch bề mặt tường.
2/- Tiến hành xử lý chống thấm theo các bước sau
Bước 1 :  Quét lớp thẩm thấu.
Bước 3 :  Quét phủ lớp bề mặt.

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Quang cao

Thống kê