Kim bơm 15cm

Kim bơm 15cm
Giá:
Vui lòng gọi...
Chia sẻ:
Chuyên cung cấp các loại kim bơm
dùng bơm vào khe nứt,với các độ dài 10 cm,15cm, 30cm

Các sản phẩm khác

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Quang cao

Thống kê